Infiintare ONG

ONG-ul poate fi o asociatie, fundatie sau federatie.

Acte necesare infiintare asociatie:
• cerere catre Judecatoria pe raza careia va functiona asociatia;
• dovada achitarii taxelor legale;
• dovada rezervarii denumirii emisa de catre Ministerul Justitiei;
• actul constitutiv;
• statutul;
• dovada patrimoniului – minim 200 lei si este alcatuit din aportul in natură si/ sau in bani al asociatilor.
• dovada sediului asociatiei (contract de comodat sau inchiriere);
• certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori;
• copie dupa cartile de identitate ale membrilor fondatori, respectiv dupa cea a cenzorului.

Acte necesare infiintare fundatie:
• cerere catre Judecatoria pe raza careia va functiona asociatia;
• dovada achitarii taxelor legale;
• dovada rezervarii denumirii emisa de catre Ministerul Justitiei;
• actul constitutiv;
• statutul;
• dovada patrimoniului– 100 de ori salariul minim brut pe economie;
• dovada sediului asociatiei (contract de comodat sau inchiriere);
• certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori;
• copie dupa cartile de identitate ale membrilor fondatori, respectiv dupa cea a cenzorului.

Acte necesare infiintare sindicat:
• Cerere catre judectoria pe raza careia va functiona sindicatul;
• Taxe judiciare;
• Procesul – verbal de constituire al sindicatului, semnat de membrii fondatori;
• Statutul sindicatului;
• Dovada sediului (contract de comodat sau inchiriere);
• Lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului;
• Certificatele de cazier judiciar ale membrilor organului executiv de conducere al sindicatului.

Acte necesare infiintare asociatie de proprietari:
• Cererecatre judectoria pe raza careia va functiona asociatia de functionari;
• Taxele juridice;
• Procesul-verbal al adunarii generale de constituire;
• Statutul de organizare si funcţionare;
• Acordul de asociere, insotit de un tabel cu semnaturile proprietarilor si cota parte indiviza;
• Extras de carte funciara colectiv;
• Copiile actelor de identitate ale membrilor comitetului executiv şi al comisiei de cenzori.

Cost:
• 1320 lei – Bucuresti si Ilfov (include TVA si taxele juridice)
• 1870 lei – alte judete (include TVA si taxele juridice)

Suna acum la numarul de telefon: 031.431.37.97/ 0771.534.898.