Infiintare SA

Acte necesare:
• Rezervare denumire firma;
• Dovada privind taxele legale;
• Cererea de inregistrare;
• Actul constitutiv;
• Documentul care demonstreaza dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
• Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de actionari la capitalul social;
• Copii acte de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice;
• Dovada privind acceptarea mandatului de administrator/ membru al directoratului ori a însarcinarii de cenzor/auditor;
• Specimene de semnatura ale reprezentantilor societatii.
Cost: 1100 euro (la care se adauga TVA)

Suna acum la numerele de telefon:

031.431.37.97

0771.534.898.